Strand Sea Service AS


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Strand Sea Service AS
Vi er lokalisert i Kjøpmannsgata 37, ca 1 km fra Ålesund sentrum.
Postadresse: Strand Sea Service AS, Postboks 530, 6001 ålesund
Website: http://www.strand-rederi.no
Besøksadresse: Kjøpmannsgata 37, 60005 Ålesund

fartøy
Frysetrålerne ”Havstrand” og ”Havbryn” er begge bygget ved Tersan Skipsverft i Tyrkia, og ble ferdigstilt i 2013. Båtene er utsyrt med topp moderne fabrikker, samt melfabrikk for full utnyttelse av råstoffet.

Ringnotbåtene ”Strand Senior” og ”Fiskeskjer” er bygget i 1999 ved Slipen Mek.Verksted. Fartøyene er utstyrt med det siste innen fiskeleitingsutstyr og infrastruktur for kommunikasjon.

Havstrand AS
Havstrand AS eier og driver fabrikktråleren F/T Havstrand.
Båten ble designet av Skipsteknisk AS i Ålesund, og ble bygget ved Tersan Skipsverft i Tyrkia i 2013.

Fartøyet har fabrikktrålerkonsesjon med følgende kvoter:
– Torsk
– Hyse
– Sei

Båten har fabrikk for mel og olje, som sikrer full utnyttelse av råstoffet. Havstrand er utstyrt med dobbeltrål. Videre er båten også utstyrt for pelagisk fiske etter uer i Irmingerhavet og På Grønland. Havstrand har40 ansatte, hvorav 20 på hvert skift.

havbryn as
Havbryn AS eier og driver Frysetråleren M/S Havbryn. Havbryn har fabrikktrålerkonsesjon med følgende kvoter:
– Torsk
– Hyse
– Sei

Båten har også fabrikk for mel og olje for full utnyttelse av råstoff.

fiskeskjer as
Fiskeskjer AS eier og driver ringnotsnurperen M/S Fiskeskjer.
M/S Fiskesjer ble bygd ved Slipen Mek.
Verksted AS i 1999. Båten ble designet ved
Skipsteknisk AS i Ålesund.

Fiskeskjer har følgende kvoter:
– Makrell
– Sild
– Kolmule
– Lodde

M/S Fiskeskjer driver pelagisk fiske, og har 650 i basis ringnotkonsesjon i tillegg til kolmulerettigheter.

Fartøyet har 19 ansatte, hvorav 9 er ombord samtidig.

Strand Senior AS eier og driver ringnorsnurperen M/S Strand Senior.
M/S Strand Senior ble bygd ved Slipen Mek.Verksted i 1999. Båten ble designet ved Skipsteknisk AS i Ålesund.

Strand Senior har følgende kvoter:
– Makrell
– Sild
– Kolmule
– Lodde

M/S Strand Senior driver pelagisk fiske, og har 650 i basis ringnotkonsesjon i tillegg til kolmulerettigheter.

Fartøyet har 17 ansatte, hvorav 9 er ombord samtidig.

Torsk fiskes hele året i Barentshavet og
produseres i all hovedsak til H/G.

H & G Norwegian cut
1 x 22 kg (1/2 block)
1 x 40 kg (1/1 block)
Pakking: Vertikal H/G blokk.


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *