Arnøy Laks AS


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Arnøy Laks AS
Address: Lauksletta, 9194 Lauksletta, Norway
Email: post@arnoylaks.no
Phone: +47 77 77 79 70 / +47 77 77 79 74
Faks: 77 77 79 80
Website: http://www.arnoylaks.no

3 lokale eiere
Arnøy Laks AS eies av 3 lokale aksjonærer som bor på Lauksletta:
Tor Nygaard
Geir Nygaard
Reidar Berg

Bedriften startet opp 30.juni 1984.
Selskapet kjøpte i 2006 settefiskanlegget som ligger på Elvevoll i Storfjord kommune, Elvevoll Settefisk AS eies 100 % av Arnøy Laks AS.

3.mars 2010 overtok selskapet eiendomen på Skaret som tidligere tilhørte Skaretfisk AS (del av Nergård konsernet) Det er etablert eget datterselskap som heter Arnøy Laks Slakteri AS. For tiden omarbeides bygget til et moderne slakteri.

Anlegget

Flere enheter
Arnøy Laks AS består av flere enheter. Hovedbasen med slakteriet ligger på Lauksletta på østsiden av Arnøya. Arnøy Laks Slakteri AS er etablert og vil fra nyttår overta slaktingen til Arnøy Laks. Arnøy Laks Slakteri AS har overtatt eiendomen til tidligere Skaretfisk AS på Skaret.

Arnøy Laks AS har 4 konsesjoner med tilatt MTB på totalt 3600 tonn, eget smoltanlegg i Storfjord kommune. Elvevoll Settefisk AS produserer all smolt til selskapet.

Utsikt
Bildet er fra lokaliteten Kjellvågodden på andre siden av sundet. I bakgrunnen ligger hovedanlegget.

Lokaliteter
Arnøy Laks AS disponerer følgende lokaliteter: Uløybukt, Sommerfjøssletta, Kjellvågodden,Klauvnes, Storelva og Skognes.

Forflåten
Forflåten til Arnøy Laks som her betjener merdene på Uløya-lokaliteten.


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.