Voldnes


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Voldnes
Address: Lomvannsveien 21 9690 Havøysund Finnmark

IMO: 9570553
MMSI: 259937000
Call Sign: LKUB
Flag: Norway (NO)
AIS Type: Fishing
Gross Tonnage: 498
DeadWeight: 500
Length x Breadth: 34.07m x 8m
Year Built: 2010
Status: Active

Overregulert fiske
– Voldnes har koster oss over 70 millioner kroner. Vi får nok Finnmarks mest moderne kystbåt, sier Mathisen med et smil. Selv om båten er ny, utstyrt til å øke verdien på torsk og hyse, så er det ikke fritt for bekymringer. Vi opererer i en overregulert del av flåten og er avhengige av gode båter med nok kvote skal vi klare å få tak i mannskap. Slik situasjonen er nå strir vi med å få tak i folk. Samtidig er vi nedlesset av ulike krav fra myndighetene som gjør at lønnsomhet ikke alltid er like enkelt å få til. Vår virkelighet er svært ulik virkeligheten politikerne mener de ser, sier Mathisen.

Det meste av fiskeutstyret er fra Triplex.
Han ser gjerne at politikerne slakker av på overreguleringen av fisket i kystgruppen, og gjør det lettere å kunne investere i gode og moderne fartøyer. Et nytt fartøy gir mannskapene økt sikkerhet og økt komfort. Det er nødvendig skal det være mulig å rekruttere. I tillegg er det en stor miljøgevinst ved å fiske med et fartøy som bruker mindre drivstoff per tonn fisk det leverer.

Suksess for Seacon
Voldnes er tegnet av Seacon AS i Måløy. Fartøyet er gitt typebetegnelsen SC-34 og er det sjette i denne serien. De andre fartøyene er Ringbas, Meløyfjord som er under utrustning ved Blaalid AS og Fugløyhav, som når dette skrives er så godt som klar for overlevering fra Vaagland Båtbyggeri AS. Fra sløyelinjen skal torsk og hyse gå rett i platefryserne for å øke verdien på fangsten. Platefryserne var fortsatt innpakket da vi var om bord.

Rune Stian Nybakk hos Seacon AS opplyser til Kystmagasinet at ytterligere to båter med dette designet er under bygging i Arkangelsk. I tillegg er det ventet at en kontrakt til blir underskrevet før dette bladet kommer ut til abonnentene. Da vil totalt sju slike kystfartøyer være bygget eller klar for bygging.

Skipsdesignet har raskt blitt en suksess blant redere som ønsker et kystfartøy som kan designs for både not, snurrevad og trål. Voldnes er ikke rigget for trål, – men det blir Meløyfjord. Rederne har stor mulighet for å gjøre endringer som tilpasser fartøyene til deres behov.

Finner mer sild
Nå har forskerne nettopp meldt om god rekruttering til NVG-stammen. Fra toppåret 2009, da norske fiskere kunne ta over en million tonn NVG-sild, har kvotene falt med cirka 400.000 tonn. Kanskje gir resultatet fra Havforskningsinstituttet sitt økosystemtokt som resultat at kvoten ikke vil bli satt enda lavere, men kanskje øke igjen. Fortsatt er inntjeningen på silda god på grunn av kraftig økning i sildeprisen.

Vakuumsystemet for fangsthåndtering er levert av Tendos MMC.

– Pelagisk fisk er viktig for inntjeningen. Men det er et fiske hvor det er raskt å ta opp kvoten. Når vi fisker med snurrevad etter hyse og torsk kan vi bli liggende på havet i rundt ti dager med godt fiske for å fylle fryserommet, forklarer Henriksen.

Seiprisen er i løpet av kort tid doblet. Prisen har gått fra 2,50 til rundt fem kroner per kilo. Det gjør det mer interessant å drive med seinot. Det er mange fartøyer som tidligere ikke har funnet det lønnsomt å drive med seinot. For Voldnes blir nok NVG, lodde, torsk og hyse viktigere for inntjeningen. Men fortsetter seiprisen oppover kan seien fort bli viktig.

Fire aggregater gir strøm
Voldnes er gitt fartssertifikat for Havfiske II av Sjøfartsdirektoratet. Det betyr at fartøyet kan drive fiske og fangst i alle farvann unntatt farvann med åpen/spredt driviskonsentrasjon (4/10-6/10) eller høyere utenfor 200 nautiske mil av grunnlinjen.

Fire aggregater skaper nok strøm til å drifte fartøyet. Skulle ett stoppe, vil Voldnes kunne fortsette for egen maskin. Dieselelektrisk overføring reduserer både drivstofforbruk og miljøet for utslipp av CO2.

Fartøyet er utstyr med en hovedmotor og fire aggregater. Det skal svært mye til for å sette fartøyet ut av drift. Dieselelektrisk fremdrift gir både økt driftssikkerhet og lavere drivstoffutgifter. Hovedmotoren er en Stadt Schorch 1100 kW + 500 kW. Elektrisitet produseres av fire generatorer. Det er to Mitsubishi MHI S6R2MPTK som yter 520 kW hver, og en Mitsubishi MHI S6A3-MPTA med ytelse på 445 kW plassert i maskinrommet. En mindre generator av type Mitsubishi MHI 6D24TC som yter 215 kW er plassert under bakken. Samtlige generatorer produserer strøm til hele fartøyet. Generatorene er levert av Diesel Power AS i Kristiansund.

Mange ”norske” oppdrag
Selv om skroget er bygget og overflatebehandlet i Russland, gir et fartøy i denne klassen store ringvirkninger i form av arbeid til verftet, og til norske underleverandører. Kjente utstyrsleverandører som Triplex AS på Averøy har blant annet levert en hydraulisk foldekran av typen Triplex KN-25 og et hydraulisk aggregat. Fiskeutstyret består av en Triplex 603 nothaler, en notlegger av type Triplex NK 3000 og transportrull fra Triplex. SMV A/S på Stokmarknes har levert kombinert snurpe- og snurrevadvinsjer med kraft påp 18 tonn, samt en hjelpevinsj med kraft på fem tonn.

For å få plass er det bygget shelterdekk over store deler av hoveddekket. Voldnes er 34 meter lang og hver meter er utnyttet til det maksimale.

På denne størrelsen båter har Triplex AS i det siste sikret seg de fleste oppdrag, foran konkurrenten Karmøy Winch, som om bord er representert med en fiskepumpe.

Vakuumsystemet for lasten er levert av MMC Tendos og er dimensjonert med 14 tommers rør og en 3.200 liters tank. Med fartøyets lastekapasitet på cirka 200 tonn i RSW-tanker skulle dette være rikelig med kapasitet. MMC har også gjennom selskapet MMC Kulde levert RSW og frysesystem for lasten.

Leverer for millioner
Blant lokale bedrifter i Måløy som har fått omfattende leveranser er Måløy Radioforretning og Ulvesund Elektro As. Førstnevnte har levert kamera og skjermer for videoovervåkning, navigasjonsutstyr som DGPS mottaker, LoranC, kartplotter, autopilot, gyro, kompass, radartranspondere, nødpeilesender. Måløy Radioforretning har også radar fra Furuno med ARPA og gyrointerface, og til fiskerleting har de levert ekkolodd og svingere fra Simrad, og sonar fra Wesmar. De har også levert kommunikasjonsutstyr som radio, Inmarsat C med monitor og skriver, telefon, fax, antenner og en del annet utstyr.

I tillegg til fiskeutstyr har Triplex også levert en dekkskran.

Ulvesund Elektro har videre levert alarmanlegg, trafoer, tavler og belysning både i innredning, ute og i lasterom. Hvor mye lokale leveranser er verdt i penger er ikke kjent. Men de utgjør en del millioner kroner. Legges det til at båten er designet i Måløy, og at verftet Blaalid ligger i kommunen, det en svært stor andel av verdiskapingen som skjer lokalt.

Rolls Royce Marine AS i Tenfjord har levert en styremaskin av typen Ulstein Tenfjord Steering gir, mens baugpropellene er levert av danske Hundested Propeller AS. Sikkerheten om bord er blant annet sikret med flåter fra Viking og en Mob-båt av typen Viking-470. I tillegg til god sikkerhet er det selvfølgelig enkeltlugarer for hele mannskapet, og en stor og trivelig messe.

Regjeringen – Vesterålen Skreifestival
Regulering av fiske av 5000 tonn makrell i Nord-Norge
Nærings- og fiskeridepartementet melder at de i dag fastsatt et reguleringopplegg for de 5000 tonn…
Visit Bergen
Internasjonal sjøhelse konferanse i Bergen
26.-28. august holder Norsk Senter for Maritim Medisin i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet…
Sjømatrådet eksporttall
Eventyrlig halvår for norsk sjømateksport
Norge eksporterte sjømat til en verdi på 32,7 milliarder kroner første halvår i 2014.
Sjømatrådet torsk
Torsken skal bli en hit i Frankrike
Flere franskmenn skal nå få øynene opp for den høye kvaliteten på norsk torsk gjennom en…
MS Øysund er et flott og meget avansert fartøy.
Andre brønnbåt på rad til Stord
Aas Mek. Verksted AS leverer i dag sitt nybygg nr. 192, en brønnbåt av typen AAS 1802 ST. Dette…


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *