Nha Trang Fisco


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nha Trang Fisco (CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI SẢN NHA TRANG)
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI SẢN NHA TRANG
Tên thương mại: NHA TRANG FISCO
Địa chỉ: Số 194 Lê Hồng Phong, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Address: 194 Le Hong Phong Street, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Lĩnh vực hoạt động: Chế biến và xuất khẩu
Điện thoại công ty: (+84) 58.3.884.3953.885.148
Fax: (+84) 58.3.884.158
Email: fiscopkd@dng.vnn.vn / fisco@hcm.vnn.vn
Website: http://www.nhatrangfisco.com
EU Code: DL 115
HT QLCL:  HACCP, BRC, ISO 9001 2008, BAP
Sản phẩm: Tôm đông lạnh, mực, ghẹ…


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *